Daily Archives: 04/12/2018

Излет Новинарске и Историјске секције

Дана 3. децембра 2018. год. реализован је излет Новинарске и Историјске секције на релацији  Лазаревац  – Долово – Панчево.

    У Долову смо посетили етно кућу породице Стајић која датира из 1725. год. Саграђена је од набоја, некада је била прекривена трском.Огњиште је грађено  из централног дела, очувано је, а након тога се ширило. Делимично је рестаурисана и 1850. год. трска је замењена црепом. Остале зграде су старе од 100 до 300 година.

   Знаменитости Долова су и његове две цркве Мала (Горња) и Велика (Доња) црква. Обе су посвећене Св.Николају. Мала црква је саграђена 1888.год.на месту старије цркве из 1765.год. Иконостас је осликао Паја Јовановић  1901.год. Велика црква је саграђена 1811.год. Иконостас је урадио Јован Поповић из Опова.

     Посета Панчеву започела је обиласком трга Ђорђа Вајферта и ширег градског језгра. Први индустријски објекат на Балкану је стара „Вајферт“ пивара основана 1722. год. Стара индустријска зона на левој обали Тамиша уврштена је 2004.год. у Регионални програм за културно и природно наслеђе Југоисточне Европе. Обилазак смо завршили посетом Народном музеју који је смештен у Згради магистрата саграђеном од 1833 – 1838.год.

Катарина Милиновић, наставник историје