Monthly Archives: August 2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

За ученике првог и другог разреда који долазе у продужени боравак родитељи су у обавези да донесу потврду од послодавца да оба родитеља раде и да немају могућност рада на даљину. Потврде донети у понедељак на родитељски састанак.