Menu

О нама

Стари сајт Дулове школе!
Основна школа “Дуле Караклајић” налази се у улици Дула Караклајића 35/а, на 44°22´40˝ СГШ и 20°15´ ИГД и 109,245 м надморске висине. Укупна површина објекта износи  7 175 м² .

Школске 2013/14.год. наставу похађа 1186 ученика распоређених у 42 одељења у , 9 одељења посебне наставе и 4 издвојена одељења у селу . Укупно има 55 одељења од I до VIII разреда

Наставу изводe 92 просветнa радника уз помоћ директора школе, помоћника директора и 5 стручних сарадника. Правно – административну службу чине секретар, руководилац рачуноводства, благајник и административни радник. О исправности уређаја и сигурности школе брину два домара, а о хигијени 20 хигијеничарки. Школа има и школског полицајца, па је сигурност ученика знатно појачана, а малолетничка деликвенција сведена на најмању меру.